تمدید مهلت ثبت نام در کارگاه مجازی آموزش نرم افزار کیدنس، ۱۱ اسفندماه 1401

مهلت ثبت نام در کارگاه مجازی آموزش نرم افزار کیدنس تمدید شد

برگزاری کارگاه مجازی آموزش نرم افزار کیدنس، 27 بهمن ماه 1401

انجمن میکرو الکترونیک ایران کارگاه مقدماتی و پیشرفته مجازی نرم افزار کیدنس را برگزار می کند.