اعلام زمان برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک ایران

 اولين مجمع عمومي انجمن ميکروالکترونيک ايران با حضور اعضاء انجمن و ساير ميهمانان، در روز پنجشنبه مورخ 28/6/92 ساعت 10 صبح الي 16 بعد از ظهر در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد.