گزارشی از برگزاری کارگاه آموزشی نرم­ افزار کیدنس در 11 اسفندماه 1401

برگزاری کارگاه آموزشی نرم­ افزار کیدنس در 11 اسفندماه 1401

چهارمین کنفرانس میکروالکترونیک ایران با حضور متخصصان و دانشجویان برگزار گردید.

در این مراسم، نایب رییس هیات مدیره انجمن میکروالکترونیک آقای دکتر صمد شیخایی، در مورد فعالیت های انجمن به ایراد...

انتخابات هیأت مدیره

انتخابات هیأت مدیره

سومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

سومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران-سخن افتتاحیه

دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران سوم تا پنجم دی­ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود

دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران سوم تا پنجم دی­ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود

اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران برگزار میگردد...

اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران برگزار میگردد...