برگزاری مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک ایران

بدینوسیله از اعضاء محترم انجمن میکروالکترونیک ایران دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی انجمن که در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/03 از ساعت 17:00 الی 18:30 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.