اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران برگزار میگردد...

بدین­وسیله به اطلاع عموم اساتید، پژوهش­گران و دانشجویان محترم میکروالکترونیک ایران می­رساند که پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فناوری و انجمن میکروالکترونیک ایران اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران را چهارم تا ششم دی ماه 1398 برگزار می­کند.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محورهای تخصصی و نشست­ها و میزگردهای تخصصی این کنفرانس به تصویر پیوست مراجعه کنید.

وبسایت اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران