مصاحبه خبری با رئیس انجمن میکروالکترونیک ایران در شبکه ایران کالا

تولید لوازم میکروالکترونیک

بدین وسیله به استحضار می رساند، عصر روز چهارشنبه 97/05/17، فرصتی ایجاد شد تا در برنامه زنده و 45 دقیقه ای بارکد که همه روزه از شبکه ایران کالا پخش می شود، درباره اهمیت صنعت میکروالکترونیک و چرایی و آسیب های بنیادی مغفول ماندن آن در داخل کشور، صحبت شود. در این برنامه جناب آقای دکتر عطاردی رئیس انجمن علمی میکروالکترونیک ایران و نیز دکتر صفریان عضو انجمن میکروالکترونیک و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به صورت تلفنی حاضر بودند.

لینک های مصاحبه:

http://yon.ir/bJuuG 

https://cdn.iktv.ir/videos/20180809/35988_wlq.mp4