چهارمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک

چهارمین دوره کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 29آذرماه لغایت 1 دی ماه برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است مهلت ارسال مقالات به کنفرانس تا تاریخ 19 آبان تمدید شده است.

لینک:https://iicm2022.sbu.ac.ir