کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ

کتاب «تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ» اثر «مهرداد شریف بختیار» است. ناشر درباره‌ی کتاب آورده است: «کتاب حاضر عمدتا برای استفاده در دروس دانشگاهی الکترونیک (الکترونیک 1 و 2 و3) با این فرض تالیف شده است که خواننده با مقدمات الکترونیک و مفاهیمی نظیر ضریب تقویت یا مدارهای مقدماتی دیود و مقاومت آشنا بوده و البته دروس مقدماتی تئوری‌مدار را گذرانده است. نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب متناسب با سیستم آموزشی کشور بوده و سعی شده که تصویر ایجادشده در ذهن خواننده به‌تدریج تکمیل شده و علت ارائه‌ی هر مطلب و نیاز به داشتن آن به‌طور طبیعی احساس شود. به‌عنوان مثال فیزیک ترانزیستور و رفتار فرکانس پایین آن در فصل اول ارائه شده؛ اما فیزیک مربوط به رفتار فرکانس بالا در فصل 9 و قبل از فصول مربوط به رفتار فرکانسی مدارهای الکترونیک آورده شده؛ یعنی در جایی که نیاز به آن است.» این کتاب را انتشارات «نیاز دانش» منتشر کرده است.

عنوان کتاب: کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ

 جلد اول (ترانزیستورهای Bipolar)

مؤلف: مهرداد شریف بختیار

ناشر: نیاز دانش

سال نشر: 1394

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 636

شابک: 4-22-7724-600-978

قیمت: 280000 ریال