کتاب شناخت میکروالکترونیک

هدف این کتاب آن است که خواننده با مفاهیم و فرآیندهای مختلف موجود در میکروالکترونیک در قالب فصول مختلفی همچون تاریخچه نیمه هادی ها، صنایع ساخت با کارخانه، قانون مور، مدل تولید بدون کارخانه، فرآیند طراحی و ساخت مدارهای مجتمع با کاربردی خاص، مالکیت فکری، ابزارهای طراحی خودکار الکترونیکی، سیستم بر روی تراشه و ... آشنا شود تا بتواند علاوه بر درک ورود به این صنعت، با دنیای واقعی میکروالکترونیک و ضوابط مختلف این حوزه از فناوری ارتباط ملموس و واقع بینانه برقرار نماید.

عنوان کتاب: شناخت میکروالکترونیک

مؤلف: سید مجتبی عطاردی

ویراستار علمی: احمد رضوانی تبار

ناشر: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

سال نشر: 1394

شمارگان: 100

تعداد صفحات: 368

شابک: 8-128-208-964-978

قیمت: 160000 ریال