کتاب طراحی VLSI دیجیتال

عنوان کتاب: طراحی VLSI دیجیتال

نویسندگان: مرتضی صاحب الزمانی، فرشاد صفایی، محمود فتحی

ناشر: شیخ بهایی- اصفهان 2263771(0311)- 09133143507

سال نشر: 1394

شمارگان: 2000 جلد

تعداد صفحات: 552

شابک: 2-4-92527-964-978

قیمت: 77000 ریال