کتاب فیزیک الکترونیک

عنوان کتاب: فیزیک الکترونیک

نویسنده: دکتر جاسپریت سینگ

مترجم: دکتر مرتضی فتحی پور؛ دکتر علیرضا احسانی اردکانی

سال نشر: 1394

انتشارات: دانشگاه تهران

شابک: 4622-03-964-978

قیمت: 400000 ریال