کتاب میکروالکترونیک RF

تحسین شده به عنوان پرفروش ترین کتاب میکروالکترونیک فرکانس رادیویی، دربردارنده کامل ترین و به روز شده ترین معماری ها، مدارها و افزاره های جدید


عنوان کتاب: میکروالکترونیک RF

نویسنده: بهزاد رضوی

برگردان و گردآوری: دکتر علی فتوت احمدی/ مهندس سیاوش کنعانیان/ مهندس علیرضا ضابطیان

ناشر: نیاز دانش

سال نشر: 1393

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 1064

شابک: 2-69-6481-600-978

قیمت: 430000 ریال