گزارشی از برگزاری کارگاه آموزشی نرم­ افزار کیدنس در 11 اسفندماه 1401

کارگاه آموزشی نرم­ افزار کیدنس در روز پنجشنبه مصادف با 11 اسفند 1401 به صورت مجازی از طریق پلتفرم اسکایپ برگزار شد. این کارگاه در دو جلسه برگزار گردید که جلسه اول از ساعت 8 الی 10:15 و جلسه دوم از ساعت 10:30 الی 13 برگزار شد.
در این کارگاه، 34 نفر شرکت کردند که در زیر خلاصه­ ای از آمار مربوطه آورده شده است. 
شرکت­ کنندگان عضو انجمن: ۱۲ نفر
شرکت­ کنندگان دانشجویی: ۲۱ نفر
شرکت­ کنندگان آزاد: ۱ نفر

کارشناسی: ۴ نفر
کارشناسی ارشد: ۱۹ نفر
دکترا: ۱۰ نفر

شرکت­ کنندگان در این کارگاه، از دانشگاه­ های مختلف زیر بودند:
·        دانشگاه Western Ontario
·        دانشگاه صنعتی امیرکبیر
·        دانشگاه صنعتی شریف
·        دانشگاه تهران
·        دانشگاه علم و صنعت
·        دانشگاه تبریز
·        دانشگاه صنعتی سهند تبریز
·        دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
·        دانشگاه تربیت مدرس
·        دانشگاه صنعتی اصفهان
·        دانشگاه شهید بهشتی
·        دانشگاه ارومیه 
·        دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
·        دانشگاه رازی
·        دانشگاه بیرجند
·        دانشگاه یزد
·        دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر: