%20 تخفیف در هزینه ثبت نام سی و سومین کنفرانس بین المللی برق برای اعضای انجمن میکروالکترونیک

قابل توجه اعضای محترم انجمن علکی میکروالکترونیک ایران

به اطلاع شرکت کنندگان محترم  در سی و سومین کنفرانس  بین المللی برق ایران می رساند، براساس هماهنگی های به عمل آمده با کمیته اجرائی کنفرانس، اعضای انجمن میکرو الکترونیک ایران با ارائه  کارت/ گواهی عضویت معتبر و نامه الصاقی می توانند از 20% تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام  بهره مند گردند.