%20 تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر برای اعضاء انجمن

قابل توجه اعضای محترم انجمن میکروالکترونیک ایران

به اطلاع شرکت کنندگان محترم  در بیست و سومین کنفرانس  ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران می رساند، براساس هماهنگی های به عمل آمده با کمیته اجرائی کنفرانس، اعضای انجمن میکرو الکترونیک ایران با ارائه  کارت/ گواهی عضویت معتبر و نامه الصاقی می توانند از 20% تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام  بهره مند گردند.