تمدید مهلت ثبت نام در کارگاه مجازی آموزش نرم افزار کیدنس، ۱۱ اسفندماه 1401

مهلت ثبت نام در کارگاه مجازی آموزش نرم افزار کیدنس تمدید شد

برگزاری کارگاه مجازی آموزش نرم افزار کیدنس، 27 بهمن ماه 1401

انجمن میکرو الکترونیک ایران کارگاه مقدماتی و پیشرفته مجازی نرم افزار کیدنس را برگزار می کند.

چهارمین کنفرانس میکروالکترونیک ایران با حضور متخصصان و دانشجویان برگزار گردید.

در این مراسم، نایب رییس هیات مدیره انجمن میکروالکترونیک آقای دکتر صمد شیخایی، در مورد فعالیت های انجمن به ایراد...

چهارمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک

چهارمین دوره کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 29آذرماه لغایت 1 دی ماه برگزار خواهد شد.

هیأت مدیره

با توجه به برگزاری جلسه مجمع و نیز انتخابات هیأت مدیره انجمن در تاریخ 1400/12/04 با حضور اعضاء محترم انجمن،...

معرفی انجمن میکروالکترونیک ایران و تقاضای عضویت

معرفی انجمن میکروالکترونیک ایران و تقاضای عضویت