چهارمین کنفرانس میکروالکترونیک ایران با حضور متخصصان و دانشجویان برگزار گردید.

پس از چهار روز تلاش مستمر دست اندرکاران چهارمین کنفرانس میکروالکروالکترونیک ایران و حضور گرم فیزیکی و مجازی متخصصان و اساتید و دانشجویان در کارگاه ها و نشست ها و سخنرانی های کلیدی، نهایتا در عصر روز پنجشنبه 1 دی ماه مراسم اختتامیه برگزار شد.

در این مراسم، نایب رییس هیات مدیره انجمن میکروالکترونیک آقای دکتر صمد شیخایی، در مورد فعالیت های انجمن به ایراد سخن پرداختند.این صحبتها شامل دو قسمت بود:نخست تاکید بر بحث تسهیل راه اندازی شرکت های طراحی آی سی فبلس و سیاستگذاری های مربوطه که در دوره فعلی انجمن، هیات مدیره تاکید بیشتری روی آن دارد؛دیگری ارائه فهرستی از فعالیت های مختلف انجمن و مزایای عضویت در آن برای مخاطبان مختلف اعم از دانشجویان، اساتید، مهندسان طراح و شرکت های ذی نفع.

دراین مراسم، حدود 40 نفر حضور داشتند که اکثریتشان را دانشجویان عزیز تشکیل می دادند.