انتخابات هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن میکروالکترونیک (حقیقی و حقوقی) که حق عضویت خود را در سال جاری پرداخت کرده اند تقاضا می شود در مجمع عمومی انجمن که روز چهارشنبه مورخ4  اسفند ماه 1400 رأس ساعت 17 تا 19 جهت استماع گزارش  سالانه، تبادل  نظر و  انتخاب هیأت مدیره جدید برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

اين  جلسه با  حضورآقاي دکتر  محمدرضا چناقلو بعنوان نماينده  وزارت  علوم، تحقيقات وفناوري و به رياست آقاي دکتر علي فتوت احمدي در بسترالکترونيکي https://vclass1.modares.ac.ir/b/ami-rog-aud-ypt برگزارخواهدشد.

انتخابات  هيات  مديره  و  بازرس انجمن (براي  انتخاب 7  عضو  اصلي  هيات  مديره و  يک  نفر بازرس)  براي  فاصله اسفند  1400 تا اسفند  1402  از  بين   نامزدهاي  ثبت  نام  کرده در  بستر   الکترونيکي با  آدرس  " https://msrtvote.ut.ac.ir/vote_api/start/

 " از ساعت 14:30 الی 18:30 برگزار  خواهد  شد که  طبق  اساسنامه اعضاي انجمن حق راي خواهند  داشت.

 هيات  مديره انجمن علمی میکروالکترونیک ایران