کتاب عملکرد و مدل سازی ترانزیستور MOS

عنوان کتاب: عملکرد و مدل سازی ترانزیستور MOS

تألیف: یانیس. پی. تسویدیس

ترجمه: دکتر مرتضی فتحی پور (دانشیار دانشگاه تهران)

ناشر: دانشگاه تهران

طبقه بندی: الکترونیک

نوبت چاپ: 2

تعداد صفحات: 845

شابک: 9640358566-978

قیمت: 120000 ریال