کتاب کاربرد نرم افزار HSPICE در شبیه سازی مدارهای الکترونیکی

عنوان کتاب:  کاربرد نرم افزار HSPICE در شبیه سازی مدارهای الکترونیکی

تألیف: دکتر مرتضی فتحی پور، مهندس مرتضی قلی پور

ناشر: دانش نگار

تاریخ نشر: 1391

نوبت چاپ: 1

تعداد صفحات: 272

شابک: 4-016-308-600-978

قیمت: 110000 ریال