اعلام زمان برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک ایران

اولين مجمع عمومي انجمن ميکروالکترونيک ايران با حضور اعضاء انجمن و ساير ميهمانان، در روز پنجشنبه مورخ 28/6/92 ساعت 10...